OM OSS

MBM Prosjekt AS ble stiftet i 2015. Siden den gang har vi blitt en anerkjent leverandør av byggetjenester. Vi er en moderne og fremtidsrettet byggentreprenørbedrift som besitter mange dyktige og høyt kvalifiserte medarbeidere. Dette bidrar til at vi kan planlegge og gjennomføre alle typer oppdrag så presist og kostnadseffektivt for våre kunder.

Vi har flere faste kunder derav eiendomsbesittere, arkiteker,  sameier og butikkjeder. MBM Prosjekt AS utfører alt fra mindre oppdrag til prosjekter.

Vi har stor variasjon i våre oppdrag som er med på å skape bred erfaring fra alle typer anlegg. Etter behov i markedet har vi sett nødvendigheten av en egen service og prosjektavdeling. Ved å lage en slik struktur klarer vi å yte maksimal service uansett oppdrag og størrelse.

Vår visjon er å fremstå som en kvalitetsbevisst bedrift med høyt servicenivå, yrkesstolthet, effektivitet og engasjement som alltid leverer til avtalt tid og pris.

om_ossom_oss

MBM PROSJEKT - SAMSPILLSENTREPRISE

Flere lever med drømmen med å bygge ny bolig eller gjennomføre en større rehabilitering av sin bolig. Tradisjonelt sett kontraherer man en arkitekt som tegner opp boligen eller ombygningen og sender inn en rammesøknad til kommunen. Deretter benyttes dette underlaget til å få inn priser fra entreprenører. Vår erfaring er at det ofte mangler flere viktige avklaringer både når det gjelder konstruksjon, tekniske avklaringer og interne løsninger.  Vi erfarer også svært ofte at det ikke er benyttet rådgivere i denne fasen og kvaliteten på tekniske avklaringer, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk ikke er gjennomtekt med opptegninget løsning. Dette medfører at vi som entreprenør må legge inn stor usikkerhet eller løsninger som er svært fordyrene på våre tilbud som fordyrer prosjektet.

Med overnevnte som grunnlag bestemte vi oss for å etablere MBM samspillentreprise for privatpersoner. MBM samspillsentreprise er basert på at vi gjennomfører tidligfase prosjektering sammen med kunden og arkitekten og avleverer en målpris basert på rammesøknadstegninger.

Kunden står fritt til å bestemme og de ønsker å benytte egene selskaper i overnevnte løsning. MBM Prosjekt AS påtar seg følgende fag enten gjennom samarbeidspartnere eller internt; prosjekt- og byggeledelse, prosjektering av konstruksjons, bygningsfysikk, akustikk og følgene fag på utførelse;, tømrer, murer, flislegger og maler.  MBM Prosjekt AS forutsetter at entreprenøren som velges av kunden påtar seg prosjekteringsansvaret for sin leveranse.
 

Hvordan går vi frem i MBM samspillsentreprise. 

 • Kunden oversender oss arkitektens tegninger og underlaget som er utarbeidet. MBM foretar en overordnet kalkyle på prosjektet og avgir en målpris for prosjektet.
 • Fase 1 - Kunden og MBM Prosjekt signerer avtale om samspillsentreprise. (Dersom ikke målprisen blir oppnådd i fase 1, står kunden fritt til å benytte andre entreprenører) 
  • Fase 1.1 - Avklaringer på løsninger, gjennomgang av teknikk og kontruksjon på tilsendte tegninger.   
  • Fase 1.2 - Tidligfase prosjektering og eventuelle avklaringer mot offentlige etater. Avtalen vil definere omfang. Omfanget vurderes på det enkelte prosjekt mot kompleksitet og kvalitet i underlaget.
  • Fase1.3 Overlevering av fase 1. Dersom målpris oppnås igangsettes prosjektet omgående. Ved at målpårisen ikke kan leveres med bakgrunn i avdekkende elementer i tidligfase prosjekteringen avsluttes prosjektet.
 • Fase 2 - Oppstart av detaljprosjektering
 • Fase 3 - Gjennomføring av byggeprosjekt
 • Fase 4 - Overtagelse til kunde.