Rehabilitering bolig med tilbygg og påbygg i Oslo.

Boligen skal totalrehabiliteres med tilbygg og påbygg. MBM Prosjekt har ansvaret for både prosjektering og utførelse. Prosjektet er tegnet av arkitekt Dyvik & Fasting Arkitekter.