Oppføring av ny fritidsbolig

MBM Prosjekt har ansvaret for prosjekteringsledelse og byggeledelse.  Prosjektet omfattet oppføring av arkitekt tegnet fritidsbolig.